quy tắc bảo hiểm vật chất xe ô tô

Quy tắc bảo hiểm vật chất xe ô tô PJICO đối với chủ xe, người điều khiển xe

Kiến thức Sản phẩm

Quy tắc bảo hiểm vật chất xe ô tô quy định trách nhiệm của chủ xe, người điều khiển xe và thời hạn yêu cầu bồi thường, khiếu nại và thời hiệu khởi kiện.

  1.  Trách nhiệm của chủ xe, người điều khiển xe

–  Khi yêu cầu bảo hiểm, chủ xe hoặc người đại diện của chủ xe phải kê khai đầy đủ, trung thực những nội dung trong Giấy yêu cầu bảo hiểm.

– Tạo điều kiện thuận lợi để PJICO xem xét tình trạng xe trước khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

– Trường hợp thay đổi mức độ rủi ro được bảo hiểm dẫn đến những yếu tố làm thay đổi cơ sở tính phí bảo hiểm, chủ xe cơ giới phải thông báo cho PJICO trong vòng 15 ngày kể từ ngày có sự thay đổi đó.

+ Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm thì chủ xe có quyền yêu cầu PJICO giảm phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm.

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu giảm phí của chủ xe, PJICO phải có công văn trả lời chủ xe về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận việc giảm phí và thời hạn hoàn trả phí bảo hiểm được giảm.

Trong trường hợp PJICO không chấp nhận giảm phí bảo hiểm thì chủ xe có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo quy định.

+ Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm thì PJICO có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm.

Trong trường hợp chủ xe không chấp nhận tăng phí bảo hiểm thì PJICO có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo quy định.

>>Xem ngay: Bảo Hiểm Ô Tô Hết Hạn Phạt Bao Nhiêu Theo Đúng Quy Định Pháp Luật Năm 2018? Nhằm tránh bị mất một số phí không cần thiết trong một số trường hợp hy hữu.

quy tắc bảo hiểm vật chất xe ô tô

Hình 1: Insurance

– Tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

– Khi xảy ra tổn thất, chủ xe/người điều khiển xe phải có trách nhiệm:

+ Thông báo ngay cho PJICO để phối hợp giải quyết, tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ hiện trường tổn thất; đồng thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất (trừ trường hợp bất khả kháng).

+ Không được di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của PJICO; trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

quy tắc bảo hiểm vật chất xe ô tô

Hình 2: Bảo hiểm PJICO

>>Xem ngay: Phí Bảo Hiểm Bắt Buộc Xe Ô Tô 7 Chỗ Năm 2018 kiến thức không thể thiếu cho các xế 7 chỗ hiện nay.

– Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất (trừ trường hợp bất khả kháng), chủ xe phải thông báo tổn thất bằng văn bản cho PJICO.

– Chủ xe phải trung thực trong việc thu thập, cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng từ trong hồ sơ bồi thường và tạo điều kiện thuận lợi cho PJICO trong quá trình xác minh tính chân thực của các thông tin, tài liệu, chứng từ đó.

– Trường hợp tổn thất xảy ra có liên quan đến trách nhiệm của Người thứ ba, chủ xe phải thực hiện đúng theo các hướng dẫn của PJICO để bảo lưu quyền khiếu nại và chuyển quyền đòi bồi thường cho PJICO kèm theo toàn bộ hồ sơ, các căn cứ, tài liệu cần thiết và hợp tác chặt chẽ với PJICO để đòi lại người thứ ba trong phạm vi số tiền đã hoặc sẽ được PJICO bồi thường.

– Đối với các thiệt hại dẫn đến phải thay thế và được PJICO chấp thuận bồi thường, chủ xe/người điều khiển xe sau khi thực hiện xong công việc thay thế phải có trách nhiệm bàn giao tài sản bị thay thế cho PJICO.

– Khi xe cơ giới bị mất trộm, mất cướp toàn bộ, chủ xe phải thông báo ngay cho cơ quan Công an và PJICO được biết để xử lý và thực hiện các công việc theo hướng dẫn của cơ quan công an và PJICO.

  1. Thời hạn yêu cầu bồi thường, khiếu nại và thời hiệu khởi kiện

– Thời hạn yêu cầu bồi thường là 01 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường.

– Thời hạn khiếu nại về quyết định bồi thường của PJICO là 90 ngày kể từ ngày chủ xe nhận được thông báo bồi thường của PJICO.

Quá thời hạn nêu trên, PJICO sẽ không giải quyết khiếu nại.

– Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là 03 năm, kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp từ hợp đồng bảo hiểm.

– Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm, nếu PJICO và chủ xe không giải quyết được bằng thương lượng sẽ được đưa ra Tòa án tại Việt Nam giải quyết.

Kính mong quý khách hàng lưu ý và thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm của mình. Nếu còn bất kì thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ti bảo hiểm PJICO để được giải quyết.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *